Aktualności

GENETEC Security Center w wersji 5.8

Posted On at by / Możliwość komentowania GENETEC Security Center w wersji 5.8 została wyłączona

Security Center w wersji 5.8 wprowadza liczne drobne usprawnienia w zakresie obsługi systemów wideo, kontroli dostępu oraz platformy mobilnej i obsługi federacji, ale pojawiają się w nim także trzy nowe, ważne elementy dotyczące interfejsu użytkownika, cyberbezpieczeństwa oraz pracy mobilnej.

Pulpity nawigacyjne – spójrz na to w szerszej perspektywie

Pulpit nawigacyjny to konfigurowalny zestaw narzędzi, który ma na celu uproszczenie konsolidacji kluczowych danych i formularzy informacyjnych z całego systemu w jednym miejscu. Pulpity nawigacyjne służą do przeglądu sytuacyjnego i muszą być łatwo interpretowane bez konieczności interakcji z nimi. Rezultatem jest wizualny, jednoznaczny przegląd wszystkich stanów i operacji związanych z bezpieczeństwem. Zapewnia Ci to kontekst, którego potrzebujesz, aby sprawdzić, jak przebiegają wszystkie zdarzenia i zdecydować, czy konieczne są działania, aby zapewnić, że obiekt pod Twoją opieką dobrze funkcjonuje.

Przykładowe pulpity nawigacyjne

Prezentacja danych z systemu kontroli dostępu z wykorzystaniem mapy:

 

Wizualizacja danych o zajętości obiektu z wykorzystaniem planów sytuacyjnych:

 

Wizualizacja danych systemowych i technicznych:

 

Dla monitorowania infrastruktury krytycznej:

 

Cyberbezpieczeństwo – chroń swój system przed zagrożeniami zewnętrznymi

Cyberbezpieczeństwo jest obecnie wyzwaniem branym poważnie przez każdego inwestora. Patrząc na dane od naszych klientów, stało się jasne, że istnieje luka pomiędzy technicznymi możliwościami obronnymi oferowanymi przez Security Center, a wdrażaniem tych możliwości przez klientów. Na przykład prawie 1 na 4 systemy ma co najmniej jedną kamerę korzystającą z domyślnych poświadczeń. Może to być spowodowane tym, że instalatorzy zapominają wykonać niezbędne kroki podczas instalacji nowego urządzenia, może to być wynik resetu podczas konserwacji lub z innych powodów, ale wynik jest taki sam – każdy, kto ma połączenie z tą samą siecią, w której znajduje się kamera, może wykorzystać urządzenie jako punkt wejścia. Niezależnie od wyrafinowania systemu obrony, nadal musisz zamknąć te drzwi. Również mniej niż jedna trzecia urządzeń korzysta z najnowszego oprogramowania układowego i nie jest rzadkością, że oprogramowanie układowe kamer używane jest w wielu wersjach. Oprogramowanie układowe jest ważne, ponieważ kamery są komputerami z systemami operacyjnymi. Te systemy operacyjne mają luki, które są wykrywane i naprawiane, ale jeśli ich nie załatasz, to osłabisz swoją obronę.

Dlatego w SC 5.8 skupiamy się na innym aspekcie bezpieczeństwa systemu – widoczności. SC 5.8 pomaga ocenić zgodność systemu i podjąć działania w celu usunięcia zidentyfikowanych luk.

 

Wskaźnik oceny bezpieczeństwa to widget dla pulpitów nawigacyjnych, który śledzi zgodność systemu z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa w Securit Center. Dostosowuje swoją listę kontrolną do składników systemu, aby zobaczyć spersonalizowany wynik. Możesz przyjrzeć się wytycznym bardziej szczegółowo, aby zaplanować następne działanie.

 

Magazyn oprogramowania układowego będzie opierał się na możliwościach śledzenia wersji firmware w kamerach za pomocą usługi Genetec Update Service. GUS pozwala sprawdzić, czy nowe oprogramowanie układowe jest dostępne w raporcie inwentaryzacji sprzętu. Dzięki magazynowi do przechowywania oprogramowania układowego można również pobrać oprogramowanie układowe i przekazać je do kamer, przyspieszając konserwację i szybciej wypełniając lukę bezpieczeństwa.

 

Narzędzie do rozwiązywania problemów z uprawnieniami pozwala na bardziej szczegółowe i precyzyjne sprawdzenie uprawnień jednostek w systemie. Zamiast przechodzić przez długą listę uprawnień dla danej grupy użytkowników, możesz teraz sprawdzić, kto ma dostęp do danej jednostki, a także kto może wykonywać określone działania. Pomaga to w zapanowaniu nad tymczasowymi przywilejami, które wcześniej łatwo mogły stać się stałymi.

 

Aplikacja mobilna – pozostań w kontakcie z systemem bezpieczeństwa

Zupełnie nowa, oparta na mapach, mobilna aplikacja do współpracy. Uzyskaj pełny dostęp do systemu Security Center w ruchu. Korzystaj z urządzenia mobilnego jako czujnika do uzyskiwania nagrań z kamer bezpieczeństwa, udostępniania lokalizacji, koordynowania wiadomości z operatorami polowymi i nie tylko.

 

Ujednolicone bezpieczeństwo w kieszeni

Nowa aplikacja Genetec Mobile umożliwia dostęp do kamer, drzwi i automatycznych urządzeń do rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ALPR) z tego samego ekranu. Nie ma potrzeby przełączania się między aplikacjami, aby uzyskać potrzebne informacje.

 

 

 

Znajdź to, czego szukasz

Czy przewijasz długie listy budynków i jednostek? Genetec Mobile wyświetla pobliskie urządzenia bezpośrednio na mapie, dzięki czemu możesz natychmiast zobaczyć, które narzędzia są dla Ciebie dostępne.

 

 

 

Działaj jak jeden

Dzięki śledzeniu lokalizacji na żywo, wbudowanym funkcjom przesyłania wiadomości, strumieniowemu przesyłaniu wideo jednym kliknięciem i udostępnianiu archiwum Genetec Mobile zapewnia synchronizację pracowników i biur.

Secured By miniOrange