CCTV

Technologia Dual Sensor – wizyjna detekcja obiektów

Posted On at by / Możliwość komentowania Technologia Dual Sensor – wizyjna detekcja obiektów została wyłączona

GeViScope Dual Sensor

Zaawansowana Detekcja Ruchu dla zastosowań zewnętrznych (GSC/VMD) oraz Inteligentna Analiza Video (GSC/VA-Class) połączona w jednym systemie

GSC/VMD – Zaawansowana Detekcja Ruchu dla zastosowań zewnętrznych porównuje w zdefiniowanych przedziałach czasowych średnią jaskrawość w poszczególnych strefach detekcji, niezależnie umieszczonych na całym polu obrazu (maksymalnie 128 stref). Algorytm VMD porównuje dokonane w zadanym przedziale czasu wielkości pomiarów. Uwzględnione zostają ustawienia czułości dla danej strefy oraz zmiany globalne oświetlenia sceny (np. wywołane przez niekorzystne warunki atmosferyczne – dotyczą one wówczas znacznej części lub wręcz całości obserwowanej sceny). Zmiany lokalne, które określone są jako zdarzenie alarmowe, dotyczą tylko pojedynczej lub niewielkiej grupy zdefiniowanych stref detekcji. Wyłącznie wystąpienie zmian lokalnych będzie rozważane jako alarm, natomiast zmiany globalne będą ignorowane. Strefy VMD mogą być łączone w grupy (łańcuchy) w celu detekcji kierunku lub szybkości ruchu obiektów na obserwowanej scenie.

Najważniejsze funkcje GSC/VMD:

 • Zaawansowana detekcja ruchu poddająca analizie obrazy sekwencji wideo, umożliwiająca zastosowanie w skrajnie trudnych warunkach zewnętrznych (zmienne oświetlenie, opady atmosferyczne, zakłócenia powodowane przez zwierzęta i ptaki).

 • 128 stref detekcji (VMD), dowolnie programowalnych jeśli chodzi o funkcje (alarm bezwarunkowy, warunkowy, prealarm, wyciszenie alarmu), pozycje, wielkość i czułość dla analizy obrazów o złożonej zawartości.
 • Wielkość cykli, od 40 ms dla 10 s dla detekcji bardzo szybkiego ruchu i wolnego ruchu
 • Adaptacja do pola trójwymiarowego poprzez specjalną funkcję perspektywy.

 • Rozróżnianie między miejscowymi i globalnymi zmianami w obrazie dla zredukowania błędów wynikających ze zmian globalnych.

 • Wykrywanie kierunku i prędkości dla rozróżniania dopuszczalnych i zabronionych ruchów.

 • Przełączalne, wektorowe wyświetlanie wyników z czujników ruchu w oprogramowaniu służącym do podglądu.

 • Szablony detekcji (parametry oraz strefy detekcji zmieniają się w zależności od np. czasu, zalogowanego operatora, alarmu, położenia kamery obrotowej itd.)

GSC/VA-Class – Inteligentna Analiza Video bada wszystkie piksele na całym obrazie i generuje model tła sceny w trybie samo-uczenia się. Model tła jest nieustannie aktualizowany w celu uzyskania globalnych zmian obrazu. Obiekty podlegające detekcji definiuje się pod względem wielkości, prędkości, kierunku ruchu i statusu. Można również zdefiniować do 64 stref detekcji. Każda ze stref może wywołać inny alarm, zależnie od wykrytego obiektu. Jeżeli grupa pikseli w obserwowanym obrazie zmieni się w porównaniu do modelu tła, system oceni czy ta grupa pikseli odpowiada charakterystycznym, wcześniej zdefiniowanym obiektom i wywoła zdarzenie alarmowe według ustawień dla obszaru, w którym doszło do tej zmiany.

Najważniejsze funkcje GSC/VA-Class:

 • Inteligenta analiza video w czasie rzeczywistym
 • 64 obszary analizy lub ignorowania
 • Klasyfikowanie osób i pojazdów oraz ich ogólna charakterystyka np. prędkość, wielkość, kierunek i status (szybko, wolno, w ruchu)
 • Trójwymiarowa detekcja wielkości obiektu poprzez odwołanie się do linii referencyjnych (definicja rzeczywistej odległości na obrazie)
 • Śledzenie ruchu
 • Detekcja nienormalnych aktywności i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 • Automatyczne śledzenie poruszających się postaci

DualSensor

Strefy VMD Obszar detekcji o zdefiniowanych kryteriach alarmu Wykrycie obiektu i zakwalifikowanie go jako osoby Alarm VMD GSC/VA-Class: osoba w obszarze detekcji

GSC/VMD przesyła alarm VMD do systemu Dual-Sensor w przypadku, gdy obiekt odpowiadający zdefiniowanym parametrom: wielkości (określonej w % obszaru strefy detekcji jako czułość), kierunkowi i prędkości znajdzie się w danej strefie alarmowej.

GSC/VA-Class wykrywa obiekt na obrazie, klasyfikuje go jako osobę i generuje odpowiedni alarm, gdy tylko naruszy on strefę detekcji.

Dual Sensor generuje alarm!

Wykryto osobę w obszarze detekcji oraz jednocześnie zadziałała zewnętrzna detekcja ruchu.

Detekcja Ruchu Video (GSC/VMD) oraz Inteligentna Analiza Video (GSC/VA-Class) działają niezależnie od siebie na pojedynczym kanale wideo. Oba systemy: detekcji i analizy obrazu parametryzuje się osobno. Wszystkie dane o zdarzeniach z obu systemów przekazywane są do systemu Dual Sensor (analizy podwójnej). Zdarzenie alarmowe generowane jest tylko wówczas, gdy oba systemy w określonym przedziale czasu niezależnie od siebie wykryły ruch w danej strefie.

GEUTEBRÜCK Dual-Sensor pozwala na prowadzenie detekcji ruchu w czasie rzeczywistym w obszarach zewnętrznych nawet podczas występowania ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych (noc, mgła, opady deszczu lub śniegu itp.). Możliwe jest to dzięki równoległemu wykorzystaniu dwóch całkowicie różnych metod detekcji. Wykorzystanie precyzyjnej klasyfikacji typu obiektu oraz ściśle określonych stref detekcji pozwala na wyeliminowanie zdarzeń niepożądanych. Prowadzi to do zminimalizowania liczby fałszywych alarmów. Zminimalizowany jest również wpływ warunków atmosferycznych, małych zwierząt i ptaków, zmian oświetlenia.

Wysoka precyzja detekcji przesądza o tym, iż system ten jest przeznaczony dla wszelakich funkcji nadzoru obszarów zewnętrznych gdzie wymagany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczność działania służb bezpieczeństwa.

Secured By miniOrange