Produkty

BOSCH PRS-NCO3

Kontroler sieciowy (Praesideo)

Opis

Kontroler sieciowy – moduł sterownika sieciowego, który stanowi serce systemu Praesideo. Moduł przesyła jednocześnie do 28 kanałów audio, zasila system, sygnalizuje awarie i nadzoruje pracę całego systemu. Wejściowe sygnały audio mogą stanowić wywołania ze stacji wywoławczych, tło muzyczne lub lokalne sygnały audio. Odpowiednia konfiguracja modułu sterownika sieciowego zapewnia obsługę nawet bardzo rozbudowanych systemów nagłośnieniowych. Konfiguracji dokonuje się w sposób wygodny i efektywny za pośrednictwem komputera PC. Komputer PC jest wymagany tylko przy konfiguracji systemu. Sterownik sieciowy może pracować również niezależnie od komputera. Może jednak, dzięki dostarczonemu ze sterownikiem oprogramowaniu, wykorzystywać komputer do wyświetlania informacji o stanie systemu. Urządzenie może pracować jako moduł wolnostojący lub być montowane w szafie typu Rack 19″.

Informacje dodatkowe

Producent

Dokumentacja

PRS-NCO3 – Karta katalogowa

Praesideo – Deklaracja Właściwości Użytkowych

Praesideo – Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Praesideo – Świadectwo Dopuszczenia

Praesideo – Instrukcja obsługi v4.3

Modele

Secured By miniOrange