Produkty

BOSCH PRS-16MCI

Interfejs wielokanałowy (Praesideo)

Opis

Interfejs wielokanałowy – jest częścią sieci Praesideo i działa jako interfejs podstawowych wzmacniaczy Praesideo, których nie można dołączać bezpośrednio do sieci systemowej. Moduł jest przeznaczony do pracy w systemach nagłośnieniowych oraz dźwiękowych systemach ostrzegawczych. Interfejs wielokanałowy posiada 16 konfigurowalnych kanałów wyjściowych (14 wyjść głównych oraz 2 wyjścia rezerwowe). Urządzenie dostarcza sygnały audio do wzmacniaczy podstawowych i w pełni nimi steruje. Moduł umożliwia nadzór nad poprawnością działania własną oraz dołączonego podstawowego wzmacniacza, a wszystkie komunikaty o awariach przesyła do sterownika sieciowego Praesideo.

Informacje dodatkowe

Producent

Dokumentacja

PRS-16MCI – Karta katalogowa

Praesideo – Deklaracja Właściwości Użytkowych

Praesideo – Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Praesideo – Świadectwo dopuszczenia

Praesideo – Instrukcja obsługi v4.3

Modele

Secured By miniOrange