CCTV

AXIS – zarządzanie kamerami

Posted On at by / Możliwość komentowania AXIS – zarządzanie kamerami została wyłączona

Axis Camera Management to zaawansowane narzędzie wspierające instalatora w zarządzaniu systemem monitoringu wizyjnego zbudowanego w oparciu o kamery i kodery firmy AXIS. Jego najważniejsze funkcje to:

 • wyświetlanie informacji o urządzeniach w sieci z możliwością grupowania, np. wg lokalizacji, albo modeli
 • przyporządkowywanie nr IP urządzeniom w sieci
 • konfiguracja urządzeń
 • możliwość tworzenia szablonów (temeplate), w których zapisane zostają wspólne elementy konfiguracji (np. adresy serwerów NTP, DNS, profile strumieni itp., itd.)
 • aktualizacja firmware w wielu urządzeniach jednocześnie
 • wgrywanie rozszerzeń

AXIS Camera Management

Instalacja

Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania ze strony firmy AXIS i jej uruchomieniu staniemy przed wyporem sposobu instalacji. Od wersji czwartej ACM pracuje w trybie klient-serwer. W porównaniu z poprzednimi wersjami AXIS Camera Management architektura ta umożliwia scentralizowanie zarządzania kamerami i kontrolowane udostępnianie poszczególnych kamer bez podawania haseł dostępu do nich.

Do dyspozycji mamy trzy opcje:

 • Full Installation” – instalujemy jeżeli na tym samym komputerze będziemy przetrzymywać bazę konfigurowanych urządzeń oraz będziemy dokonywać ich modyfikacji
 • Client only” – instalujemy jeżeli na komputerze będziemy dokonywać jedynie modyfikacji
 • Server only” – – instalujemy jeżeli komputer ma być wyłącznie centralną bazą danych o urządzeniach z której w celu konfiguracji urządzeń będą korzystać tylko użytkownicy zdalni

ACM - instalacja

 

Po zakończeniu procedury instalacji możemy uruchomić oprogramowanie.

ACM - pasek narzędziowy

Wszystkie funkcje programu dostępne są z poziomu menu tekstowego lub ich graficznych odpowiedników:

ACM - zarządzanie kamerami – “Camera Management” – główne okno programu z listą zarządzanych urządzeń

ACM - logi – “Logs” -zestawienie informacji o alarmach, zdarzeniach, audytach z opcją zapisu raportów do pliku

ACM - – “Add devices” – dodanie kamer i koderów do listy zarządzanych urządzeń

ACM - – “Add devices from IP range” – dodanie kamer i koderów z zawężeniem do określonego zakresu numerów IP

ACM - – “Add devices from Adress” – dodanie kamery lub kodera o konkretnym adresie IP

ACM - – “Remove selected devices” – usunięcie wskazanych kamer i koderów z listy zarządzanych urządzeń

ACM - – “Replace a device and migrate its settings to the new device” – wymiana urządzenia i transfer dotychczasowych ustawień do nowego egzemplarza

ACM - – “Assign IP address to selected devices” – przydzielanie adresów IP wskazanym urządzeniom

ACM - – “Set password for selected devices” – nadawanie hasła urządzeniom

ACM - – “Upgrade firmware for selected devices” – aktualizacja oprogramowania układowego wybranych kamer

ACM - – “Set date and time on selected devices” – ustawianie daty i czasu w wybranych urządzeniach

ACM - – “Restart selected devices” – wymuszenie ponownego uruchomienia urządzenia

ACM - – “Restore selected devices to factory settings” – przywrócenie ustawień fabrycznych w wybranych urządzeniach

ACM - – “Install camera application on selected devices” – instalacja aplikacji rozszerzających funkcjonalność kamer

ACM - – “Create device report for all devices” – wygenerowanie pliku w formacie “csv” z zestawieniem urządzeń

ACM - – “Reload selected devices” – odczyt bieżącego statusu wybranych kamer

 

Pierwszym krokiem w pracy z oprogramowaniem jest dodanie kompatybilnych urządzeń. Dokonujemy tego w menu “Configuration“, a następnie “Add Devices…“.

ACM - menu "Configuration"

Dla zawężenia wyszukiwania można wybrać opcje: “Add Devices from IP Range …” lub “Add Devices from Address …“.

 

Z pośród wyszukanych urządzeń

ACM - dodawanie urządzeń

zaznaczamy te, którymi chcemy zarządzać. Przy każdej z kamer możemy podać hasło niezbędne do logowania (o ile zostało już założone).

ACM - wybór urządzenia

 

Wszystkie zaznaczone kamery i kodery znajdują się na liście urządzeń, którymi możemy zarządzać.

ACM - pasek narzędzi

 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rozwinie się menu kontekstowe z dostępnymi opcjami dla wybranego urządzenia. Aby je skonfigurować należy wybrać “Configure Devices“, a następnie “Configure …

ACM - konfiguracja kamery

Konfigurację możemy przeprowadzić trzema sposobami:

ACM - konfiguracja urządzenia

 • Use configuration of selected device” – pełna konfiguracja ręczna każdego z parametrów
 • Copy configuration from another device” – skopiowanie konfiguracji z innego urządzenia i wprowadzenie poprawek
 • Use configuration file” – wgranie konfiguracji z wcześniej przygotowanego pliku

 

Opcje konfiguracyjne umożliwiają zmianę każdego parametru podobnie jak jest to w przypadku VAPIX – otwartej platformy do integracji kamer i koderów AXIS z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich. Parametry pogrupowane są w 113 kategoriach.

ACM - parametry konfiguracji 1 ACM - parametry konfiguracji 2

ACM - parametry konfiguracji 3 ACM - parametry konfiguracji 4

Każda kategoria to możliwość zmiany kolejnych kilku lub nawet kilkudziesięciu parametrów, np. dla grupy “Layout” to 23 konfigurowalne parametry:

ACM - parametry konfiguracji dla "Layout"

W sumie oznacza to dostęp do blisko tysiąca (sic!) parametrów dla każdego urządzenia. Jest to niespotykane obecnie u żadnego innego producenta na świecie i potwierdza, że AXIS poważnie traktuje kwestie otwartości i kompatybilności swoich urządzeń. Świadczy to również o pełnym przekonaniu firmy co do dopracowania technicznego swoich urządzeń i braku obaw co do niepożądanych skutków przypadkowych działań użytkowników.

 

W przypadku potrzeby konfiguracji urządzeń zainstalowanych na innym obiekcie z własnym serwerem ACM definiujemy nowe połączenie (“File” / “New Connections …”):

ACM - menu "File"

Przy regularnym używaniu programu “AXIS Camera Management” warto zwrócić uwagą na skonfigurowanie ustawień własnego konta na portalu dla Partnerów firmy AXIS, co pozwoli na zautomatyzowanie części działań, np. pobieranie firmware-u.

ACM - menu "Options"

Secured By miniOrange