CCTV

AXIS – projektowanie systemów

Posted On at by / Możliwość komentowania AXIS – projektowanie systemów została wyłączona

Firma AXIS udostępnia na swoich stronach internetowych szereg bardzo istotnych informacji i narzędzi, które w znacznym stopniu mogą ułatwić i przyspieszyć pracę projektantów i instalatorów.

 

AXIS DESIGN TOOLS

Kolejnym niezwykle użytecznym narzędziem jest AXIS Design Tools (http://www.axis.com/products/video/design_tool/v2/). Dzięki niemu w jednym miejscu zbierzemy zestawienia ilościowe kamer i koderów dla wielu przygotowywanych przez nas projektów. Co ważne AXIS Design Tools może pracować bez połączenia z internetem (w tzw. trybie offline). Dostęp do internetu jest potrzebny co jakiś czas, aby pobrać dane techniczne nowych modeli kamer i wideokoderów, które możemy wstawić do naszych projektów.

Na podstawie zestawienia ilościowego kamer (z opcjonalnym uwzględnieniem licencji na oprogramowanie nagrywająco-zarządzające AXIS Camera Station) oraz zdefiniowanych parametrów dla podglądu “na żywo” (w tym charakteru obserwowanej sceny), nagrywania ciągłego, nagrywania alarmowego, wymaganego czasu archiwizacji program przygotowuje trzy raporty. Piewrwszy wyliczy zajętość pasma z podziałem na podgląd “na żywo”, nagrywanie ciągłe, nagrywanie alarmowe co pozwoli przystąpić do doboru przełączników sieciowych i zaprojektowania sieci ethernetowej. Drugi oszacuje potrzebną wielkość archiwum dyskowego, a ostatni przygotuje zestawienie minimalnych parametrów dla serwerów i komputerów, które uzupełnią projektowany system monitoringu IP.

Axis Design Tools

Okno aplikacji podzielone jest na trzy części:

  • listę projektów
  • zestawienie elementów
  • podsumowanie i konfigurację

Oprócz dodania nowego projektu możemy go również wyeksportować np. celem zarchiwizowania na własnym nośniku lub celem przekazania współprojektantowi.

Organizator projektów

Analogicznie możemy zaimportować konfigurację, którą otrzymaliśmy np. do weryfikacji. W przypadku wielowariantowaych projektów bardzo użyteczna jest możliwość stworzenie nowego projektu przez skopiowanie już istniejącego (“Duplicate Project”) i tworzenie kilku wersji końcowych w oparciu o projekt bazowy.

Każdą kamerę lub wideokoder na zestawieniu elementów możemy edytować.

Edycja parametrów kamery AXIS

Kamerę lub grupę kamer możemy nazwać (Name), przyporządkować model z wybieralnej listy, podać ilość (Quantity), wybrać scenariusz (Scenario) z listy. Wybór scenariusza (rodzaju monitorowanej sceny) ułatwia przykładowy, krótki film, który uruchamia kliknięcie w ikonę Podgląd przykładowej sekwencji . Kolejny etap to wybór profilu (predefiniowane zestawienie parametrów podglądu, nagrywania ciągłego i alarmowego). W przypadku wyboru profilu użytkownika (Custom) można zdefiniować parametry strumienia niezależnie dla podglądu, nagrywania ciągłego i nagrywania alarmowego. Podobnie jak wprzypadku scenariuszy możemy wspomóc się przykładowym filmem, który ułatwi nam dobranie parametrów strumienia wideo.

Axis Design Tools - porównanie profili

Jeżeli predefiniowane profile są niewystarczające to możemy samodzielnie stworzyć własne zestawy ustawień, które pojawią się na liście profili. Po kliknięciu w przycisk “Profiles” umieszczony na dolnym pasku okna otworzy nam się okno z opcjami dodawania i edytowania istniejących profili.

Axis Design Tools - definiowanie profili

Definicja profilu jest analogiczna jak konfiguracja profilu “Custom”.

Raporty

Po kliknięciu w przycisk “Reports” umieszczony na dolnym pasku okna otworzy nam się okno z możliwością wygenerowania trzech zestawień:

Axis Design Tools - Bandwitch Estimate

Szacowane zapotrzebowanie na pasmo ethernetowe

Axis Design Tools - Bill of Materials

Zestawienie urządzeń i licencji

 

Axis Design Tools - Hardware Recommendations

Secured By miniOrange